P9150174

Creative Commons-Licentie Batch Box Rocket autorstwa Petera van den Berga 
jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe

Strona ta służy jako główne źródło informacji na temat Pieca Rakietowego z Paleniskiem Batch Box, zwanego również Rakietą Batch Box (RBB) lub Piecem Rakietowym Batch Box Petera van den Berga (PvdB BBR). Urządzenie to służy do efektywnego spalania drewna przy minimalnym zanieczyszczeniu środowiska, co jest (lub powinno być) głównym celem wszystkich nowoczesnych pieców opalanych drewnem.

Obecnie strona ta podzielona jest na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy opisuje zasady działania, drugi prezentuje sposób budowy, trzeci przedstawia kilka projektów paleniska, a czwarty prezentuje różne sposoby zastosowania pieca do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub warsztatu.

Prace nad powstaniem tego urządzenia stanowią historię samą w sobie. Można ją prześledzić na Rocket Stove Forum, gdzie przy mniejszym lub większym zaangażowaniu wielu jego użytkowników projekt osiągnął kształ dzisiejszy. Wzmianki o istotnych wkładach innych osób zostaną przedstawione w odpowiednich miejscach tego opracowania.

Pomysł skonstruowania pieca z paleniskiem tego typu zrodził się w głowie Lasse Holmesa z Homer na Alasce. Mój wkład - kontynuacja, rozwój i optymalizacja projektu - był możliwy dzięki mojemu doświadczeniu zdobytemu we wcześniejszych pracach w tym temacie. Zainteresowanych historią wykuwania się idei odsyłam do wątku dotyczącego tego projektu na Rocket Stove Forum. Lasse Holmes występuje tam pod nickiem "canyon".

Projekt jako całość udostępniony jest na otwartej licencji (open source). Każdy chętny może zeń korzystać, zarówno dla celów prywatnych jak i komercyjnych. Nie istnieją żadne inne ograniczenia prawne do tego projektu poza uznaniem autorstwa oraz warunkiem rozpowszechniania poprawek i ulepszeń do tego projektu na tej samej licencji Creative Commons w jakiej udostępniony został oryginał pracy (CC-BY-SA).

Edycja, poprawki oraz częściowo ponowne opracowanie angielskiej wersji tekstu zostało wykonane przez Terrego Jonesa z Sydney w Australii.
Polskie tłumaczenie zostało opracowane na podstawie wersji angielskiej przez Jacka Szczepanka i Artura Milickiego z Polski. Korektę wykonał Rafał Jurkiewicz.

Przyjemnej lektury

Peter van den Berg

Flag Counter