P9150174

Creative Commons-Licentie Batch Box Rocket autorstwa Petera van den Berga 

jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe

Choć informacje zawarte na tej stronie dostępne są za darmo i wolne od reklam, ponoszone są pewne koszty związane z hostingiem. Również eksperymenty które pozwoliły na wypracowanie ostatecznej wersji tego projektu generowały i wciąż generują wydatki. Do kosztów tych zalicza się zakup analizatora spalin, który wymaga corocznej kalibracji, dzięki czemu prezentowane tutaj wyniki można uznać za wiarygodne.

Twoje wsparcie jest zatem potrzebne aby prowadzić dalsze badania oraz aby utrzymać tę stronę.

 

 

Innym sposobem udzielenia wsparcia dla tego projektu jest zakup anglojęzycznego nagrania video pt. "Building a Cob Style Rocket Mass Heater" będącego instrukcją budowy akumulacyjnego pieca rakietowego z pleniskiem J-tube. Jeżeli dokonasz zakupu przy użyciu powyższego linku, 80% ceny zostanie przekazane na rzecz Batchrocket.eu, aby pomóc w pokryciu wyżej wspomnianych kosztów.

Flag Counter