P9150174

Creative Commons-Licentie Batch Box Rocket door Peter van den Berg

is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal licentie

Er is voor gekozen om de informatie op deze site gratis en zonder reclame aan te bieden. Het aanbieden van deze informatie op deze site kost echter wel geld door onder andere hostingkosten. De experimenten -die hebben geleid tot de resultaten- en de uiteindelijke ontwerpen die op deze website worden gepresenteerd hebben ook geld gekost. Onder andere door de aanschaf van een gas analyse apparaat dat elk jaar gekalibreerd moet worden om betrouwbare resultaten te kunnen genereren en deze aan u aan te kunnen bieden.

Uw donatie is hard nodig om dit werk voort te kunnen zetten en deze site in stand te kunnen houden!

 

Flag Counter